• 900x270pixels-1
 • 900x270pixels-2
 • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

Een factuur is een rekening voor geleverde diensten of goederen. De factuur moet duidelijk zijn voor jou, voor de klant en voor de fiscus. Wat moet erin staan?

Verplicht op een factuur
De belastingdienst heeft een aantal eisen gesteld aan facturen:

 • de factuurdatum;
 • een uniek factuurnummer (nummer uw facturen doorlopend en opeenvolgend);
 • uw btw-nummer;
 • uw kvk-nummer;
 • naam en adres van uw bedrijf;
 • naam en adres van uw klant;
 • een omschrijving, de hoeveelheid en de aard van het product of dienst die u heeft geleverd;
 • de datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid, of de datum waarop een vooruitbetaling is gedaan als die anders is dan de factuurdatum;
 • de prijs exclusief btw en inclusief btw;
 • het te betalen bedrag aan btw.

Van elke factuur die u verstuurt, moet u een kopie bewaren in uw administratie. De eisen aan elektronische facturen zijn overigens hetzelfde als die voor papieren facturen. Let op: als u per 1 januari 2013 een verkeerde factuur uitschrijft, dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 4.920,-.

Minder eisen voor lage facturen

Voor bedragen beneden 100 euro (of een correctiefactuur) is er straks een mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur op te stellen. Deze factuur bevat minder gegevens dan de normale factuur en is daardoor dus ook goedkoper. Deze regel is niet van toepassing als de afnemer in het buitenland woont.

Wat moet er op een vereenvoudigde factuur staan:

 • de factuurdatum;
 • naam en adres van uw klant;
 • een omschrijving, de hoeveelheid en de aard van het product of dienst die u heeft geleverd;
 • het te betalen bedrag aan btw.
Factuur buitenland

Voor goederen en diensten geleverd aan het buitenland gelden andere regels voor de BTW, dit moet goed vermeld zijn op de factuur. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen landen binnen de EU en buiten de EU.

Voor levering van goederen en diensten met een ondernemer in de EU (buiten NL) geldt, geen BTW rekenen (dit wordt verlegd naar het land van de klant). Op de factuur vermeld je dan 0% BTW (“Vat reverse charged”). Aan particulieren binnen de EU moet wel 21% berekend worden.
Voor ondernemers buiten de EU geldt, geen BTW belasten.

Voor de rest moet een factuur naar het buitenland voldoen aan dezelfde regels als hierboven beschreven. Het is waarschijnlijk praktisch om de factuur in het Engels op te stellen. Zorg ervoor dat je een correct BTW nummer (VAT number) hebt van de onderneming in het buitenland, zodat de verlegde BTW later niet aan jou wordt verrekend.

Wanneer moet ik de factuur versturen?

U moet uw factuur versturen voor de 15e van de maand ná de maand waarin u uw product of dienst heeft geleverd. Bijvoorbeeld: u geeft op 23 juni een bedrijfstraining, dan verstuurt u de factuur voor 15 juli.