• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Reisdag is een buitenlandse werkdag

1970-01-01
In deze zaak was een Nederlander in loondienst werkzaam voor een Nederlandse bv. De man werkte in de jaren 2011 tot en met 2014 onder meer op de territoriale wateren van Frans-Guyana. Omdat Frankrijk belasting mocht heffen over het loon voor de arbeid in Frans-Guyana, moest Nederland deze werknemer een voorkoming van dubbele belasting verlenen. In dergelijke gevallen is de hoogte van de betreffende voorkoming afhankelijk van het aantal dagen dat de man in het buitenland heeft gewerkt.

Invoering AVG verhoogt werkdruk salarisprofessionals

1970-01-01
Dat blijkt uit het ‘Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018’ van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Berenschot en uitgegeven door Performa. Aan het onderzoek deden 1.141 salarisprofessionals mee. Het onderzoek vond plaats van eind april tot eind juni.

Vorig jaar laagste aantal faillissementen sinds 2000

1970-01-01
In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen (voor zittingsdagen gecorrigeerd). Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december nam het aantal faillissementen iets toe.
In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de financiële dienstverlening het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 758 in 2016 naar 487 in 2017.

Van transitievergoeding naar rugzak voor om- en bijscholing

1970-01-01
De werkgevers willen zo het patroon doorbreken dat een werknemer pas over zijn inzetbaarheid gaat nadenken op het moment dat hij boventallig wordt verklaard. Met een brede scholingsplicht wil AWVN tevens een herverdeling aanjagen tussen vast en flex. Flexwerkers blijven tot nu toe volgens de werkgevers te vaak verstoken van de opleidingsbudgetten.

Verzamel bewijs voor leningsdoeleinden

1970-01-01
Een man koopt in 2006 een woning voor € 210.000 exclusief € 12.600 aan overdrachtsbelasting. Hij sluit een hypotheek af van € 255.000 voor deze aankoop en voor de betaling van onder meer een verbouwing. In 2013 heeft de man op deze schuld € 2.750 afgelost. De inspecteur accepteert de hypotheek als een eigenwoningschuld. De man wil over de jaren 2011, 2012 en 2013 echter ook de rente over drie andere leningen aftrekken als eigenwoningrente. De Belastingdienst vindt dat te gortig worden en dat is ook de mening van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Eigen parkeervergunning geldt niet voor huurauto

1970-01-01
Gemeente Amsterdam heeft aan een man naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd gedurende de periode dat de man tijdelijk gebruik maakte van een huurauto. De man was het hier niet mee eens omdat hij beschikte over en gebruik maakte van een parkeervergunning voor zijn eigen auto en hij had geparkeerd in een straat waar die parkeervergunning geldig was. Hof Amsterdam oordeelde dat de naheffingsaanslagen terecht door de gemeente zijn opgelegd, omdat de man niet voldeed aan de voorwaarden voor tijdelijke omzetting van de parkeervergunning.

In tien stappen naar nieuwe privacywet

1970-01-01
De AVG geldt voor de hele Europese Unie (EU) en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe verordening zorgt voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De nadruk ligt - meer dan nu- op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert op tijd te beginnen met de implementatie van de regels.

Actieplan voor meer invloed op eigen loopbaan

1970-01-01
Om meer invloed te krijgen op de eigen loopbaan moet het inzichtelijker worden welke scholingsmogelijkheden er zijn. Daarom komt er meer ondersteuning in de vorm van voorlichting, loopbaanadvies en coaching. Ook wordt het aanbod van onderwijs flexibeler en worden kleine bedrijven aangemoedigd om aan bijscholing en omscholing te doen. Verder gaat het kabinet helpen bij de realisatie van een individueel leer- en ontwikkelbudget voor iedereen. Het gaat om een nieuw instrument waarmee ook in het buitenland nog weinig ervaring bestaat.

Rustige start cao-seizoen

1970-01-01
De gemiddelde contractloonstijging in de afgelopen maand bedroeg 2,01%, vrijwel gelijk aan dat van december (2,0%). In heel 2018 verlopen 367 cao’s voor 2,2 miljoen werknemers.
De akkoorden hebben vrijwel allemaal betrekking op de marktsector en zijn daarbinnen verspreid over eigenlijk alle sectoren. In de meeste sectoren zweeft de gemiddelde loonafspraak rond de 2%. In de industrie worden gemiddeld wat hogere loonafspraken gemaakt dan in de dienstverlening, maar het is nog onduidelijk of dat het begin van een trend is.
Bron: AWVN 14-02-2018

Wacht niet te lang met beroep instellen wegens niet tijdig beslissen

1970-01-01
Een automobilist maakt op 12 juni 2015 bezwaar tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Rotterdam. Hij is van mening dat hij op een eigen terrein geparkeerd stond en voor het parkeren niet hoefde te betalen. Een uitspraak op bezwaar blijft uit. De automobilist stelt de heffingsambtenaar vervolgens op 18 januari 2016 in gebreke wegens het uitblijven van een beslissing op het bezwaar en vermeldt daarbij dat op grond van de wet binnen 14 dagen alsnog beslist dient te worden, bij gebreke waarvan een dwangsom wordt verbeurd.

Pagina's