• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Eén op de drie werkgevers kiest voor actieve benadering kandidaten

1970-01-01
Nog altijd werven werkgevers vooral personeel door zelf vacatureteksten te verspreiden (81%). Maar daarnaast zetten zij ook andere wervingsmethoden in, zoals het actief benaderen van kandidaten (34%) of het inschakelen van een externe organisatie (28%). Het benaderen van mogelijke kandidaten gebeurt meestal via eigen personeel (68%), via het eigen netwerk (66%) of sociale media (56%). Werkgevers verwachten dat sociale media in de toekomst een steeds grotere rol zullen gaan spelen bij het actief benaderen van kandidaten.

Minimumloon bij overeenkomst van opdracht

1970-01-01
Door deze wetswijziging gaat het wettelijk minimumloon ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij het gaat om mensen die fiscaal als ondernemer worden beschouwd. De wetswijziging moet ‘oneigenlijk gebruik’ van de overeenkomst van opdracht tegengaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Principeakkoord cao Afbouw

1970-01-01
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot eind december 2019. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers driemaal een loonsverhoging. Per 1 januari van dit jaar een loonsverhoging van 3%, maar verdienen ze meer dan het garantieloon, dan bedraagt de verhoging over dat meerdere slechts 1%. Volgend jaar volgt er dan nog tweemaal een verhoging van 1,5%: per 1 januari en per 1 mei.

Vermogensrendementsheffing niet in strijd met eigendomsrecht

1970-01-01
In een proefprocedure over het belastingjaar 2014 over de houdbaarheid van de box-3 heffing, past de rechtbank Noord-Nederland het arrest toe van de Hoge Raad van 10 juni 2016. In dat arrest ging het om de vraag of het destijds door de wetgever veronderstelde rendement van 4% voor een lange reeks van jaren voor particulieren inmiddels 'niet meer haalbaar is'.

Crisisheffing ook over doorbetaald loon

1970-01-01
Een financiële holding ging in bezwaar tegen de crisisheffing die aan haar was opgelegd over het loon dat aan de dga in 2013 was betaald. In dat jaar had zij een bedrag van € 283.632 aan de dga betaald. Hierin was inbegrepen de doorbetaling van een vergoeding van € 96.424 voor de werkzaamheden die de dga had verricht voor een vennootschap waarin de holding een belang had van 17%. De holding betwistte onder meer dat de crisisheffing kan worden toegepast over loon dat op grond van de doorbetaaldloonregeling aan de dga was betaald.

Massaal bezwaar box 3 2017

1970-01-01
Staatsecretaris Snel heeft de Tweede Kamer laten weten dat er zo’n 24.000 belastingplichtigen bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing in hun aanslag IB 2017. Veel mensen die bezwaar maakten hebben daarbij ook aangegeven de vermogensrendementsheffing als een individuele en excessieve last te ervaren. Formeel moeten al deze bezwaarschriften individueel worden afgehandeld.

Geen Nederlandse cao voor Hongaarse chauffeurs

1970-01-01
De zaken betroffen en Nederlands transportbedrijf dat met onder meer een Duits en Hongaars transportbedrijf een concern vormt. De Duitse en Hongaarse concernonderdelen verrichten in opdracht van het Nederlandse bedrijf internationale transporten. Volgens vakbond FNV zijn voor de Hongaarse (en Duitse) chauffeurs van die transporten de zogenoemde charterbepaling van toepassing. Die bepaling, opgenomen in art.

Cao-overleg Horeca weer gestrand

1970-01-01
KHN kijkt nu naar de mogelijkheden om met een partij te onderhandelen om alsnog het huidige KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) om te zetten naar een horeca-cao, waarin dan een regeling is opgenomen voor seizoenswerk, invalwerk en een aanpassing van de lonen.

Actie balansschulden btw bijna ten einde

1970-01-01
Op 1 augustus 2013 is de Belastingdienst gestart met het landelijke project Actie balansschulden btw. Hiermee werden onverklaarbare afdrachtsverschillen inzichtelijk gemaakt. Uit de beslissing op een WOB-onderzoek blijkt dat bij ondernemers met een balansschuld van meer dan € 50.000 aan btw een schuldonderzoek werd uitgevoerd. Bij balansschulden tot € 50.000 werd alleen een verzuimboete van 10% van de ten onrechte niet voldane btw opgelegd.

Ambtenaren lonen stijgen langzamer dan in bedrijfsleven

1970-01-01
Dat constateert werkgeversvereniging AWVN in haar maandbericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers, betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Pagina's