• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Angst om baanverlies bij digitale kennisachterstand

1970-01-01
Het gros van de Nederlanders (85%) vindt technologie onmisbaar om te kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Toch heeft bijna een kwart (23%) het gevoel niet over up-to-date kennis te beschikken als het gaat om technologie en technologische vaardigheden. Nederlanders voelen zich dan ook al vroeg ‘digitaal bejaard’: gemiddeld denken we dat we vanaf ons 54e de technologische ontwikkelingen niet meer goed kunnen bijhouden. En hoe ouder we worden, hoe meer dit gevoel toeneemt: van de 46- tot 55-jarigen ervaart 36% dit, tegenover slechts 8% van de millennials.

Geen gelijktijdig gebruik van methodes voor btw-correctie

1970-01-01
Als een btw-ondernemer goederen of diensten afneemt voor prestaties die deels btw-belast zijn en deels btw-vrijgesteld, mag hij niet alle voorbelasting aftrekken maar moet hij de betaalde btw corrigeren voor gemengd gebruik. Een fiscale eenheid wilde bij de berekening van de correctie twee methodes gebruiken. Voor een deel van de kosten wilde de fiscale eenheid de correctie berekenen aan de hand van het werkelijke gebruik en voor een ander deel van de kosten wilde de fiscale eenheid de correctie berekenen aan de hand van de pro rata-methode.

FNV-lid niet gebonden aan nieuwe Schilders-cao

1970-01-01
Onder verwijzing naar een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland inzake de cao bij Transavia, geeft de vakbond aan dat de nieuwe cao niet automatische geldt voor werknemers die lid zijn van een vakbond die geen partij is bij de nieuwe cao. Dit geldt ook als in de arbeidsovereenkomst een incorporatiebeding is opgenomen. Bij Transavia was er sprake van een nieuwe cao die niet met alle bonden werd afgesloten.

Zelf geperst sinaasappelsap en verbruiksbelasting

1970-01-01
In een supermarkt kunnen klanten zelf sinaasappelsap persen. De supermarktexploitant heeft hiervoor eind 2014 aangifte verbruiksbelasting alcoholvrije dranken gedaan, de verschuldigde belasting afgedragen en is vervolgens in bezwaar gegaan. Hij vindt dat niet hij maar de klant belastingplichtig is voor de verbruiksbelasting. De supermarkt stelt alleen aan de klanten een persmachine ter beschikking, maar de klanten vervaardigen het sinaasappelsap.

Derde Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

1970-01-01
De derde editie van de nieuwsbrief bevat de volgende aanvullingen en wijzigingen:

Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea wordt verwezen voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder 'Inwoner van Nederland of niet' is de de 3e alinea aangevuld.
Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): er is een overzicht van de landen van de landenkring toegevoegd.

Lagere vergrijpboete vanwege belastingschuld

1970-01-01
In deze zaak had een bv vanwege liquiditeitsproblemen haar facturen bewust later geboekt, dit om de btw later te kunnen betalen. De inspecteur legde vergrijpboetes op vanwege het opzettelijk niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting. Normaliter bedraagt de vergrijpboete in zo’n geval 50% van de te laat betaalde belasting. De inspecteur matigde de boete tot 30%, omdat de bv op jaarbasis wel de juiste bedragen had afgedragen, wat een strafverminderende omstandigheid is.

Terugvorderen staatssteun

1970-01-01
De lidstaten van de Europese Unie mogen in principe geen staatssteun verlenen, tenzij de Europese Commissie daarvoor na een melding toestemming heeft gegeven. De huidige regeling vertoont lacunes, schreef toenmalig minister Kamp van Economische Zaken in de toelichting op wetsvoorstel. Hij wilde daarom de regels vereenvoudigen. Voor terugvordering van belastinggeld kan volgens de regels gebruikgemaakt worden van bestaande instrumenten zoals de naheffing. Voor andere vormen van staatssteun wordt een ‘sluitende set nationaalrechtelijke grondslagen’ in de wet opgenomen.

Verlaging belasting met € 1, vergoeding 2 x € 990

1970-01-01
Een automobilist parkeert zijn auto in de gemeente Zoetermeer en koopt een parkeerkaartje voor een € 1. Voor dat bedrag mag hij van 10.42 uur tot 11.24 uur parkeren. Om 11. 36 uur constateren parkeercontroleurs dat er geen geldig parkeerkaartje in de auto ligt. Een minuut later komt de automobilist bij zijn auto terug met een nieuw parkeerkaartje waarmee hij van 11.37 uur tot 11.57 uur mag parkeren. De automobilist ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting voor een bedrag van € 61,45; € 1,45 parkeerbelasting en € 60 boete.

Pluimveebedrijf met paardentak niet één objectieve onderneming

1970-01-01
Een arbeidsongeschikt verklaarde ondernemer heeft een pluimveebedrijf, een paardentak en de akkerbouw. In 2012 doet hij zijn pluimveebedrijf en pluimveerechten van de hand. Van de boekwinst die hierbij behaald heeft vormt hij een herinvesteringsreserve (HIR) van ruim € 600.000, waarvan hij in datzelfde jaar nog ruim € 50.000 afboekt in verband met de aanschaf van een bulldozer. De inspecteur stelt de aanslag IB 2012 echter vast zonder rekening te houden met de vorming van de HIR.

Hogere erfenissen in 2015

1970-01-01
Nadat in 2011 het totale nagelaten vermogen bijna € 16 miljard bedroeg, vond een daling plaats totdat in 2014 het totale nagelaten vermogen slechts € 14,8 miljard bedroeg. Maar in 2015 hebben de overledenen in totaal € 15,5 miljard nagelaten. Dit is een saldo dat bestaat uit de nagelaten bezittingen met een waarde van € 18,7 miljard en € 3,2 miljard euro aan schulden. Het doorsnee nagelaten vermogen van alle overledenen bedroeg in 2015 € 23.700 (€ 22.900 in 2014).

Pagina's