• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Terecht bedrag aangegeven voor privégebruik woning voor btw

1970-01-01
Een echtpaar exploiteert in firma-verband een transportbedrijf. In 2009 en 2010 laten zij op hun grond een woning bouwen en nemen die in 2010 in gebruik. Dit gebruik is deels voor de onderneming. Voor de inkomstenbelasting is de volledige woning privé. De firma heeft de in rekening gebrachte omzetbelasting voor de bouw van de woning volledig in aftrek gebracht. Zij heeft bezwaar gemaakt tegen haar eigen btw-aangiften voor de bijtelling wegens het privégebruik van de woning. De inspecteur heeft de bezwaarschriften afgewezen.

Ex-bestuurder aansprakelijk voor loonheffingschuld bv

1970-01-01
Een man was tot 1 juli 2013 via een stichting middelijk bestuurder van een bv. Een uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 4 september 2013 vermeldt echter dat hij op die datum nog bestuurder is van de stichting. Een uittreksel van het Handelsregister van 20 november 2014 vermeldt dat hij met ingang van 1 juli 2013 uit functie is en dat op 29 oktober 2013 in het Handelsregister is geregistreerd dat met ingang van 1 juli 2013 een andere persoon bestuurder van de stichting is.

Laat arts verklaring opstellen

1970-01-01
Een man, die aan COPD en reuma lijdt, heeft in zijn aangifte IB 2014 € 3.065 aan specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. De opgevoerde dieetkosten en de aftrek extra uitgaven voor kleding en beddengoed zijn door de inspecteur niet geaccepteerd waardoor de man onder de wettelijke drempel voor aftrek blijft.

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

1970-01-01
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2019:

per maand: € 1.615,80;
per week: € 372,90;
per dag: € 74,58.

Bron: Min SZW 15-10-2018, 2018-0000161951 (Stcrt 2018, 59237)

FNV bij steeds meer cao’s buitenspel

1970-01-01
Sommige werkgevers geven aan in de cao-onderhandelingen beter te hebben kunnen overleggen met het CNV, dat zich meer inzet op ontwikkeling van werknemers. Een probleem voor de FNV is dat de soms als onwrikbaar ervaren looneis van de bond volgens werkgevers niet altijd meer in verhouding staat tot de organisatiegraad van de FNV. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn vijf akkoorden gesloten waarbij de CNV-bond wel instemde, maar FNV niet. Vorig jaar kwam FNV buitenspel te staan bij een aantal grotere cao’s, zoals de supermarkt-cao, de Horeca-cao en de cao Fashion, Sport & Lifestyle.

Private WGA weer in trek

1970-01-01
De beoogde marktwerking tussen publiek en privaat verzekeren voor arbeidsongeschiktheid lijkt daarmee op gang te komen, concludeert Aon het rapport ‘Marktontwikkelingen WGA-eigenrisicodragerschap’. Voor dit rapport is onderzoek gedaan onder 481 werkgevers met een gezamenlijke loonsom van € 4,7 miljard.

Gebruik geen fictief BSN!

1970-01-01
De Belastingdienst constateert dat sommige werkgevers een fictief burgerservicenummer (BSN) opgeven als zij het BSN van een werknemer niet weten. Dit is echter verbodenen kan tot problemen leiden. Het is namelijk mogelijk dat het fictieve nummer al is gekoppeld aan een echt bestaande andere persoon. Sommige werknemers met een ‘makkelijk’ BSN hebben meer dan honderd inkomstenverhoudingen op hun naam staan. Als een werkgever (nog) niet weet wat het BSN van een werknemer is, moet hij:

Horeca: voorlopig geen cao

1970-01-01
Volgens Willemsen moet de branche aantrekkelijker worden voor werknemers. Maar aan nieuwe cao-onderhandelingen – er is al twee jaar geen cao – denkt hij voorlopig niet: ‘Ik ga niet nog niet met FNV Horeca om de tafel. Eerst ga ik met de leden in gesprek over hoe we ons imago kunnen verbeteren. Leerlingen moeten niet gebruikt worden als goedkope productiekracht.

Inkomen van werkenden al tien jaar ongeveer gelijk

1970-01-01
Bij zzp'ers was dat € 27.500 in 2007 en € 28.000 in 2017 en bij zelfstandigen met personeel € 50.100 in 2007 en € 48.500 in 2017.
Als de pensioenpiek buiten beschouwing blijft, geldt dat werkenden rond hun veertigste levensjaar meestal hun maximale inkomen hebben bereikt. Voor werknemers blijft dit inkomen daarna nagenoeg gelijk tot de AOW-gerechtigde leeftijd, terwijl dit bij zelfstandigen enkele jaren op hetzelfde niveau blijft om vervolgens weer af te nemen. Bij zzp’ers is deze daling aanzienlijk sterker dan bij zmp’ers.

Tussen-cao Uitzendkrachten

1970-01-01
De nieuwe cao bevat afspraken die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.
Duidelijkheid over beloning

Pagina's