• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Tekort aan porti niet-verschoonbaar

1970-01-01
Een echtpaar gaat in beroep tegen een rechtbankuitspraak. De uitspraak betrof de aan hen opgelegde aanslagen IB 1991 en 1992. Op vrijdag 30 januari 2015 doet de man in één enveloppe vier pro forma hoger beroepschriften naar Hof Den Haag op de post. PostNL heeft de envelop aan de man geretourneerd: niet alleen was een onjuist postbusnummer (dat van de Raad van State) vermeld, ook was de envelop onvoldoende gefrankeerd. Op 9 februari stuurt de man nogmaals de vier pro forma hoger beroepschriften aan het hof, nu met een correcte adressering en met een portokaart bijgevoegd.

Woning alleen hoofdverblijf bij centrale levensplaats

1970-01-01
Een man kocht in 2009 samen met zijn echtgenote een luxe vrijstaande woning in A. In de gemeentelijke basisadministratie stond de man evenals zijn vrouw ingeschreven in B, waar de man ook een woning had. Na aankoop van de woning in A liet hij zich daar inschrijven. Desondanks weigerde de inspecteur de aftrek van canons met betrekking tot de woning in A, want volgens hem was de luxe woning geen hoofdverblijf, zoals is vereist voor aftrek van canons.

Verhuurdersheffing voor antikraakwoningen

1970-01-01
Hof Den Bosch oordeelde dat bij het civielrechtelijk huurbegrip moet worden aangesloten en dat zowel de anti-kraakwoningen als de leegstandwetwoningen tot de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing behoren. De objectieve criteria zijn bepalend voor de vraag of er al dan niet sprake is van een ‘voor verhuur bestemde woning' als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Wet verhuurderheffing. Het hof is van oordeel dat er in ieder geval sprake is van een ‘voor verhuur bestemde woning', als het betreffende anti-kraak- of leegstandwetobject op de peildatum feitelijk wordt verhuurd.

Pensioenfondsen staan er beter voor

1970-01-01
De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in 2017 van 98% naar 106%. Deze eindstand voor 2017 is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3%. De verwachting is dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort. Er zijn zelfs fondsen waar indexatie weer in zicht komt.

Onderhandelingsresultaat ICT-branche

1970-01-01
De nieuwe cao zal, als de achterbannen met het onderhandelingsresultaat instemmen, een looptijd krijgen van één jaar (t/m 31 december 2017). Gedurende die looptijd krijgen de werknemers een loonsverhoging van 1,5% (per 1 januari). Daarnaast wordt de Doelenuitkering op 1 januari 2017 verhoogd naar 3%. De Eindeboekjaaruitkering, voor ondernemingen waar geen afspraken over collectieve doelstellingen zijn gemaakt, wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 2,1%.

Belegging moest aangemerkt worden als privévermogen

1970-01-01
Een beleggingsadviseur startte in april 2008 een eenmanszaak en verkocht in dat kader een beleggingsproduct. In dat beleggingsproduct had hij toen al voor € 400.000 geïnvesteerd. Na de start van zijn onderneming behaalde hij aanvankelijk forse rendementen met dit beleggingsproduct, waarna hij nog eens € 100.000 in dit beleggingsproduct investeerde. Vanaf maart 2009 werd een deel van het geïnvesteerde geld terugbetaald. De ondernemer merkte in zijn aangiften IB 2008, 2009 en 2010 de door hem gedane investeringen in het beleggingsproduct aan als ondernemingsvermogen.

Fashion, Sport & Lifestyle: modernisering cao

1970-01-01
Twee basisprincipes vormen de leidraad voor de vernieuwingsvoorstellen:
1) Bedrijven willen hun bedrijfsvoering optimaal kunnen aanpassen aan de markt en aan
klantwensen.
2) Medewerkers willen meer eigen regie over hun werk en loopbaan.
Dit heeft geresulteerd in vijf ideeën voor vernieuwing van de cao:

een persoonlijk ontwikkelbudget
Toeslagen op feestdagen: een medewerker gaat zelf aangeven wat voor hem een feestdag is
eondagtoeslag, werknemer gaat zelf aangeven op welke dagdelen het voor hem inconveniënt is om te werken

Misleidende reclame-uiting levertijd

1970-01-01
Een man heeft op 26 mei 2017 voor 23:59 uur een televisie besteld die volgens uiting van Coolblue de volgende dag geleverd zou worden. Dat is niet gebeurd. Levering vond pas plaats op 2 juni 2017. De man vindt de uiting van Coolblue ‘voor 23:59 uur besteld, morgen in huis’ misleidend omdat deze niet wordt nagekomen. Hij dient hierover een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Coolblue is van mening dat geen sprake is van reclame. Voor zover de uiting wel als reclame moet worden beschouwd, is Coolblue van mening dat de uiting niet misleidend maar realistisch is.

Modelovereenkomst ‘als het moet'; tussenpersoon ‘voor de zekerheid’

1970-01-01
Uit een KvK-onderzoek onder zelfstandige professionals (ruim 77% van alle zzp’ers) blijkt dat 95% van hen meer dan één opdrachtgever heeft. In een derde van de gevallen gaat het zelfs om meer dan tien opdrachtgevers. Gemiddeld besteden deze zzp’ers 41% van hun tijd aan de grootste opdrachtgever.
Van de zelfstandige professionals heeft 79% in het verleden weleens een VAR-verklaring aangevraagd. 21% heeft dit nog nooit gedaan, omdat ze de VAR niet nodig hadden om te laten zien dat ze zelfstandig ondernemer zijn.

Overgangsregeling voor Britten na brexit

1970-01-01
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de ongeveer 45.000 Britten die rechtmatig in Nederland verblijven in deze periode (15 maanden) uitnodigen om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen die nodig is na de overgangsperiode. De IND doet dit verspreid over de overgangsperiode, zodat alle betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld om hun toekomstig verblijf in Nederland goed te regelen. Britse burgers komen in aanmerking voor deze vergunning als ze voldoen aan dezelfde verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU-burgers.

Pagina's