• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Tweede Kamer stemt in met Uitvoeringswet AVG

1970-01-01
De Algemene verordening gegevensbescherming en de uitvoeringswet moeten per 25 mei 2018 in werking treden. Het doel van deze Europese verordening is harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de EU. De uitvoeringswet regelt de instelling en inrichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als nationale toezichthouder en de bevoegdheid van de AP om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verwerken rekening houden met nieuwe, strengere regelt.

Gemiddelde pensioenleeftijd in 2016 niet gestegen

1970-01-01
Aan het begin van deze eeuw gingen werknemer gemiddeld nog rond 61 jaar met pensioen. Onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen (onder meer afschaffing fiscale facilitering van VUR-regeling, introductie en later weer afschaffing Wet VPL, RVU-heffing) begon de gemiddelde pensioenleeftijd vanaf 2007 te stijgen. Het percentage werknemers die voor hun 65e met pensioen gaan is sindsdien gehalveerd. Sinds 2013 is vervolgens de AOW-leeftijd jaarlijks omhoog gegaan. Dit heeft ook de pensioenuitstroom beïnvloed.

Veel Nederlanders in 2019 op zoek naar nieuwe baan

1970-01-01
Hays constateert in januari een stijging van 18% ten opzichte van de maand ervoor. Ook vorig jaar was januari een piekmaand. Het aantal sollicitaties was in 2019 echter 13% hoger dan in januari 2018. Hieruit blijkt dat meer mensen wisselen van baan in deze toch al krappe arbeidsmarkt.

Transportsector wil meer duidelijkheid over verhalen schade

1970-01-01
De Handleiding Nadeelcompensatie, opgesteld op initiatief van de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming), is vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van die handleiding zouden aanvragen voor nadeelcompensatie met betrekking tot de afsluiting van de Merwedebrug in 2016 en de huidige afsluiting van de haven van Deventer op andere wijze worden beoordeeld, dan tot voor kort het geval zou zijn geweest.

Meerderheid werknemers meldt zich niet ziek bij lichte griep

1970-01-01
Opmerkelijk is dat 62 procent wel vindt dat een financiële bonus bijdraagt aan het terugdringen van ziekteverzuim.

Verbetering faillissementswet verhoogt overlevingskansen

1970-01-01
De huidige wetgeving kan volgens het CPB op vier hoofdpunten verbeterd worden. Ten eerste kan er in de wet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën schuldeisers, waarbij voor elke categorie een verschillende afweging gemaakt kan worden over de betaling van schulden. Ten tweede kan er in de wet worden opgenomen dat het management, onder voorwaarden, grotendeels de zeggenschap houdt bij betalingsproblemen. De meeste ontwikkelde economieën hebben dit zo geregeld.

Procederen in het Engels

1970-01-01
Het kabinet wil met de wet inspelen op de behoefte aan Engelstalige geschilbeslechting. Het Engels is het meest gebruikt in de handel en contracten worden steeds vaker in het Engels opgesteld. Daarnaast is belangrijk voor de handelspositie van Nederland als er in internationale handelszaken in de Engelse taal kan worden geprocedeerd.
De nieuwe rechtbank, Netherlands Commercial Court, is ondergebracht bij de rechtbank Amsterdam en voor zaken in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam.
Bron: Staatsblad 2018, 475

In buitenland aangeschafte BMW na thuisrit niet meer nieuw

1970-01-01
Een man heeft op 5 december 2013 in Hongarije een nieuwe BMW gekocht. Vanaf 29 november 2013 heeft deze auto een Hongaars kenteken. De man rijdt vervolgens deze auto zelf naar Nederland. Bij registratie in Nederland op 29 januari 2014 bedraagt de kilometerstand van de auto 1.566. De man stelt zich in de BPM-aangifte op het standpunt dat de auto gebruikt is. De inspecteur gaat hier echter niet in mee. Volgens hem is sprake van een nieuwe auto en hij legt een BPM-naheffingsaanslag van € 3.673 op.

Ontmoetingen op de golfclub met zakenrelaties waren deels privé

1970-01-01
In deze zaak had een directeur de beschikking over een personenauto die door zijn werkgever ter beschikking was gesteld. Hij had hiervoor een Verklaring geen privégebruik auto. Ook hield hij een sluitende rittenadministratie bij. Uit onderzoek bleek dat de directeur in 2011 79 ritten naar de golfclub had gemaakt. Hij had deze ritten als zakelijk aangemerkt, aangezien hij tijdens deze bezoeken uitsluitend zakelijke relaties ontmoette. In geschil was of deze ritten als zakelijk konden worden aangemerkt.

Verder uitstel handhaving Wet DBA

1970-01-01
Vorig jaar kondigde toenmalig staatssecretaris Wiebes aan dat de handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 juli 2018. Hoe verder zou moeten worden gegaan met de Web DBA was aan het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord zijn de contouren voor een vervanging van de Wet DBA geschetst. Uit een Kamerbrief van december vorig jaar werd duidelijk dat die maatregelen niet eerder dan 1 januari 2020 in werking zouden kunnen treden. Dit leidde tot moties van verschillende Kamerleden over hoe nu op een aantal punten meer duidelijkheid kan worden verkregen en hoe het zit met de handhaving.

Pagina's