• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Werkloosheidscijfer onder 400.000

2017-12-21
Volgens de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO) worden personen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. Volgens deze definitie kende Nederland in november 397.000 werklozen (4,4% van de beroepsbevolking). Aan het begin van de crisis, in november 2008, was het werkloosheidscijfer nog 3,6%.

Vraag alsnog btw over zonnepanelen terug

2017-12-20
Veel particulieren met zonnepanelen op hun woning hebben zich na het zogenoemde Fuchs-arrest van het Europese Hof van Justitie bij de Belastingdienst aangemeld als ondernemer voor de btw, om zo de btw over de aanschaf van de zonnepanelen te kunnen terugvragen. In veel gevallen werd dit door de fiscus geweigerd met het argument dat men te laat was. Volgens de fiscus geldt dat de btw uiterlijk moet worden teruggevraagd binnen drie maanden na het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.

Onterechte beschikking FE btw moet gerespecteerd

2017-12-15
Een ziekenhuis houdt 51% van de aandelen in een bv. De andere aandelen zijn in handen van een andere bv. De bv waarin de aandelen worden gehouden, verleent diensten aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis en de bv hebben in 2008 een verzoek ingediend om als een fiscale eenheid voor de btw te worden aangemerkt. Bij beschikking heeft de inspecteur in 2008 dit verzoek vervolgens gehonoreerd. Echter, in 2012 stelt de inspecteur naar aanleiding van een onderzoek dat van meet af aan niet aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid voor de btw is voldaan.

2017 vruchtbaar cao-jaar

2017-12-14
De gemiddelde afgesproken loonstijging in 2017 bedraagt 1,71%. Dat gemiddelde is sinds het begin van het jaar voortdurend opgelopen als gevolg van de sterk aantrekkende economie en verbeterde vooruitzichten van bedrijven.
In november kwamen 25 akkoorden tot stand voor 430.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging in november bedraagt 1,97%, net iets hoger dan die van oktober (1,96%).

Zes maanden voorwaardelijk voor frauderende bestuurder

2017-12-14
Een bestuurder van een bv werd ten laste gelegd dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het opzettelijk doen van onjuiste btw-aangiften over het jaar 2013. Hij werd hiervoor strafrechtelijk vervolgd. Volgens de bestuurder was dit ten onrechte, omdat bij hem (voorwaardelijk) opzet ontbrak en omdat hij vertrouwde op zijn boekhouder en belastingadviseur en veronderstelde dat hij de betreffende aangiften kon laten doen zoals dat was gedaan. De rechtbank verwerpt dit verweer.

Toename personeelstekort door vergrijzing in industrie

2017-12-14
Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag: het percentage bedrijven dat een tekort aan vraag als belemmering ervaart ligt namelijk op het laagste punt sinds eind 2008. Met het gestegen personeelstekort en de hogere vraag naar hun producten stijgt het aantal vacatures in de industrie: sinds het derde kwartaal van 2008 stonden er niet zoveel vacatures open. Per duizend banen van werknemers waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures.

Gemaakte vluchtkosten aftrekbaar als scholingsuitgaven

2017-12-12
Een man die in 2012 met succes een opleiding tot verkeersvlieger heeft afgerond met een zogenoemde frozen ATPL, waarbij ATPL staat voor Airline Transport Pilot License, werkt vanaf 2015 in de luchtvaart. In zijn aangifte IB/PVV met betrekking tot het jaar 2013 heeft hij een bedrag van € 10 124 afgetrokken als scholingsuitgaven. Deze aftrek werd door de inspecteur niet toegestaan omdat de man volgens de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de uitgaven verband houden met een leertraject.

Gastouder is ondernemer voor de inkomstenbelasting

2017-12-12
Een vrouw is sinds 2010 geregistreerd gastouder van meerdere gastkinderen. Haar omzet is vanaf de start toegenomen van € 10.231 (2010) tot € 21.960 (2013). Haar inkomsten heeft zij steeds aangegeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Voor het jaar 2013 heeft zij zich op het standpunt gesteld dat zij een ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Ze heeft daarbij verzocht om toepassing van de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De inspecteur acht de vrouw geen ondernemer.

Subsidie voor loopbaanadvies 45-plussers

2017-12-12
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden.

Een woonbestemming maakt nog geen woning

2017-12-08
Een bv had in 2015 een kantoorgebouw gekocht van een stichting voor € 1.285.097. Twee maanden later verkocht de bv dit pand aan een vrouw voor € 1.350.000. Daarbij werd een aannemingsovereenkomst gesloten om het pand - exclusief benedenverdieping – te laten verbouwen tot 29 woonappartementen. De stichting droeg de juridische eigendom van het pand over aan de vrouw. Daarbij was op dat moment sprake van een wijziging naar woonbestemming en een omgevingsvergunning met woonbestemming voor de te realiseren 29 appartementen.

Pagina's