• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Verwachtingen voor 2018 positief

2017-12-08
Terwijl dit jaar vooral veel vervangingsinvesteringen zijn gedaan, verwachten ondernemers in de industriële sectoren volgend jaar meer nieuwe gebouwen, fabrieken, machines, vervoermiddelen en computers in gebruik te zullen nemen.

Werknemer ervaart stress bij beoordelingsgesprek

2017-12-04
De frequentie waarmee werknemers beoordeeld worden is laag. Bijna een kwart van de Nederlandse werknemers (22%) krijgt zelfs helemaal geen functioneringsgesprek met hun manager, 47% krijgt maar eens per jaar een evaluatie. De kwaliteit van dit gesprek laat echter vaak te wensen over. Slechts een klein deel van de organisaties (8%) heeft het functioneren ingericht als continu proces, terwijl werknemers dit juist wel willen. Bijna een derde (30%) wil dat de beoordeling een continu proces wordt.

Loonheffing wel ingehouden, niet afgedragen

2017-12-04
Een werknemer van een bv was van augustus 2009 tot begin september 2010 dga. Tot eind april 2012 was hij directeur en vanaf mei 2012 was hij als medewerker werkzaam voor de bv. Hij ontvangt tot juni 2012 loon van de bv. De bv raakt in 2010 in liquiditeitsproblemen en besluit om de ingehouden en afgezonderde bedragen aan loonbelasting niet af te dragen. De bv doet tot en met oktober 2012 maandelijks aangifte. Begin december 2012 is de bv failliet verklaard. De inspecteur verrekent geen loonheffing als voorheffing met de IB/PVV over 2011 en 2012 van de werknemer.

Aanmaning niet ontvangen, geen betekeningskosten

2017-12-01
Een man kreeg voor een bedrag van € 39 betekeningskosten in rekening gebracht vanwege een nog openstaand bedrag aan waterschapsbelastingen. Hij was het hier niet mee eens, omdat hij de aanmaning niet had ontvangen. Hij had het volledige openstaande bedrag bovendien betaald voordat het dwangbevel was betekend. Hij stelde zich dan ook op het standpunt dat hem ten onrechte betekeningskosten in rekening waren gebracht.
De inspecteur stelde dat het niet aannemelijk was dat de aanmaning niet door de man was ontvangen.

Jacquet geen werkkleding

2017-11-30
Een predikant had een jacquet aangeschaft voor ruim € 350. Het jacquet stelde hij uitsluitend te dragen tijdens de uitoefening van zijn ambt als predikant. In geschil is of de kosten voor aanschaf van het jacquet in aftrek kunnen worden gebracht op het door de predikant in 2013 genoten inkomen in de zin van de Wet IB 2001. Volgens de predikant is dit het geval, omdat hij het jacquet alleen draagt tijdens zijn werkzaamheden als predikant. Maar dat was volgens de Rechtbank Gelderland niet het juiste criterium.

Naheffingsaanslagen en boeten geen reden voor anoniem horen

2017-11-30
Een belastingplichtige heeft de rechters van Hof Den Haag verzocht om een aantal getuigen anoniem te horen. Zij is bang dat de inspecteur anders naheffingsaanslagen en boeten aan de getuigen gaat opleggen. Volgens de Hoge Raad moeten op basis van art. 8:60 lid 3 Awb bij de uitnodiging voor de zitting de namen van de op die zitting te horen getuigen zoveel mogelijk worden meegedeeld. De rechter moet bij het begin van het verhoor de getuige naar zijn naam vragen en beide partijen moeten de gelegenheid krijgen aanwezig te zijn bij het getuigenverhoor. Zoveel mogelijk in art.

Scholingsgeld blijft liggen

2017-11-29
Sinds het begin van dit decennium zijn de reserves van de zogeheten cao-fondsen, die de opleiding en ontwikkeling van werknemers financieel mogelijk maken, met zeker 50 miljoen euro toegenomen, tot meer dan 400 miljoen, blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. Ook van het Europese subsidiefonds ESF blijft de helft onbenut. Volgens het Agentschap SZW is dat aanzienlijk meer dan verwacht.

Waardeoverdracht klein pensioen stap verder

2017-11-29
Het wetsvoorstel maakt het straks mogelijk voor pensioenuitvoerders om pensioenpotjes van meer dan € 2 en minder dan € 468 per jaar automatisch toe te voegen aan de pensioenpot waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit zijn totale pensioenspaarpot en wordt de uiteindelijke uitkering hoger.

Zieke werknemer recht op volledige uitbetaling vakantie-uren

2017-11-28
De uitspraak betreft een werknemer met een gedeeltelijke WAO-uitkering. Vanaf het tweede ziektejaar hoefde de werkgever nog maar 70 procent van het loon te betalen. De WAO-uitkering werd daarop in mindering gebracht.
In dat tweede ziektejaar ging de werkgever echter failliet en de werknemer verloor daardoor zijn baan. UWV nam de betalingsverplichtingen over, maar keerde slechts 70 procent van het salaris uit voor niet-opgenomen vakantie-uren. Bovendien werd de WAO-uitkering ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer ging tegen die beslissing in bezwaar en beroep.

Eindejaarsbericht 2017

2017-11-25T11:30:00

Wat moet u dit jaar nog regelen en wat niet om fiscaal voordeel te behalen? Ieder jaar verandert er op 1 januari weer het nodige in de wet- en regelgeving. Door slim op deze veranderingen in te spelen kunt u mogelijk voordeel behalen. In ons Eindejaarsbericht 2017 vindt u informatie over een aantal van de (voorgestelde) veranderingen en de gevolgen daarvan.
Bekijk online ons eindejaarsbericht:

Pagina's