• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Gespannen arbeidsmarkt voor werkgevers

Bron: 01-01-1970
Uit de enquête komt naar voren dat 67% van de werkgever problemen heeft met het vinden van geschikt personeel. Voor 35% van de werkgevers is het steeds moeilijker om personeel vast te houden. Ook het ontslagrecht is voor veel werkgevers een probleem: 39% ondervindt grotere moeilijkheden bij het ontslaan van personeel.
De gegroeide problemen hangen zowel samen met de krappere arbeidsmarkt als met ingewikkelde wet- en regelgeving. De problemen die werkgevers ondervinden zijn groter dan gedacht. Niet alleen is de krapte ‘breder’ dan alleen ‘ambachtelijk opgeleiden’ – technici, programmeurs enz. – ook liggen de oplossingen niet voor de hand. Dat komt omdat veel oplossingen pas op langere termijn resultaat opleveren zoals het invoeren van duurzame inzetbaarheid, of rechtstreeks voortvloeien uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte.
Bron: AWVN 28-09-2017