• 900x270pixels-1
 • 900x270pixels-2
 • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Welke rechtsvormen zijn er?

De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm waarin de onderneming is gegoten.

De eenvoudigste bedrijfsvorm is de eenmanszaak. Bij de eenmanszaak is de eigenaar van de zaak ook de bestuurder en is de winst of het verlies van de onderneming gelijk aan de winst of het verlies van de ondernemer. Bij complexere rechtsvormen is er een groter onderscheid tussen de onderneming en de eigenaren of bestuurders van die onderneming.

Als iemand een bedrijf op wil richten, kunnen de volgende aspecten een rol spelen bij de keuze van de rechtsvorm:

 • Verplichting om een kapitaal te storten bij oprichting (bijvoorbeeld voor een BV)
 • Kosten van oprichting (notariskosten en dergelijke)
 • Mogelijkheid om verdeling van zeggenschap te regelen
 • Verplichting om jaarverslagen te publiceren
 • Fiscale aspecten, (bijvoorbeeld bij een BV of NV moet vennootschapsbelasting betaald worden)
 • Mogelijkheid om de aansprakelijkheid van bestuurders en eigenaren te beperken
 • Mogelijkheid om winst te maken (dat kan niet bij vereniging of stichting¹)

¹ Een stichting mag wel 'winst' maken. Zo'n stichting wordt ook wel fonds genoemd. Het mag dat geld uitkeren aan derden, maar dit moet met de visie en doelstelling van de stichting passen en mag niet naar het bestuur worden uitgekeerd. Wel mag het bestuur zijn onkosten in rekening brengen.

Overzicht rechtsvormen

1. Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid 

 • eenmanszaak
 • vennootschap onder firma (vof)
 • commanditaire vennootschap (cv)
 • maatschap        

2. Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

 • besloten vennootschap (bv)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vereniging
 • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
 • stichting
Een rechtsvorm kiezen

Uw bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de zogenaamde rechtsvorm, zoals een eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is.

Hoe regelt u de aansprakelijkheid?

Bij een eenmanszaak of vof bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van uw bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw bezittingen. Bij een rechtspersoon, zoals een bv, bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

Wat is fiscaal voordelig?

Als u een eenmanszaak of een vof heeft, betaalt u inkomstenbelasting. Met een bv betaalt u vennootschapsbelasting. Hiervoor geldt een lager tarief dan voor de inkomstenbelasting. Maar met een eenmanszaak heeft u vaak recht op belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Heeft u relatief weinig winst, dan bent u fiscaal meestal beter af met een eenmanszaak of vof.

Als u gaat samenwerken

Een samenwerking met iemand anders kunt u op verschillende manieren vormgeven: 

 • U richt samen een onderneming op, zoals een vof, bv of een coöperatie.
 • U heeft allebei een eigen eenmanszaak en huurt elkaar in voor bepaalde opdrachten. Zo bent u onafhankelijk en kunt allebei uw eigen koers bepalen.
 • U heeft allebei een eenmanszaak. Daarnaast richt u samen een vof of bv op, waarmee u onder een gezamenlijke naam opdrachten uitvoert.