• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Werkloosheid neemt verder af

Bron: 01-01-1970
Sinds begin 2014 daalt het aantal werklozen. De daling zette het eerst in bij jongeren en 25- tot 45-jarigen. De afname bij de 45-plussers volgde pas twee jaar later, maar was voor deze groep wel relatief sterk. Eind 2016 en begin 2017 vlakte de daling bij de 45-plussers af en bleef de werkloosheid steken op bijna 5% van de beroepsbevolking. De werkloosheid bij de 45-minners daalde echter verder.
Van de 12,8 miljoen inwoners van 15 tot 75 jaar had in februari 66,2% betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen, waarvan 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. Het aantal mensen met betaald werk groeide de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand. Van de 4,3 miljoen inwoners van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk zijn 473.000 werkloos en bijna 3,9 miljoen niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.
De daling van de werkloosheid komt vooral doordat meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. In de afgelopen drie maanden kwamen er 123.000 werkenden bij die eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 85.000 mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog een baan hadden. De daling van de werkloosheid wordt licht gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (172.000), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (160.000).
Bron: CBS 16-03-2017